Källsortering och återvinning i Brf Bävern

Varför ska vi ta oss tid att källsortera ?

Att bearbeta återvunnet material inte är lika energikrävande som att bearbeta ny råvara. Återvinning leder alltså till energibesparing.

När varor ska tillverkas hämtar vi material från naturen. Material som har källsorterats och som kan återvinnas (så som metall eller papper) kan vi göra nya varor av istället för att hämta nytt material från naturen.

Rent ekonomiskt gynnas vi alla av källsortering. Om vi inte sorterar skapas stora mängder restavfall som måste gå till exempelvis förbränning eller deponi.

Idag finns möjligheten att källsortera följande material på Nybrogatan 87

Plastförpackningar

Pappersförpackningar, wellpapp  

Tidningar och returpapper

Glasförpackningar

Metallförpackningar

Batterier 

Mindre elektronik

Läs mer : svoa.se/sorteringsguiden