Tidningar

För gamla tidningar och annat returpapper finns särskilda returpappersutrymmen intill portarna Nybrogatan 87.
 

Tidningarna skall buntas eller läggas i pappåsar.