Matavfall

Varför ska vi ta oss tid att sortera matavfall ?


När matrester sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel.

Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin och diesel. Det minskar utsläppen av kväveoxider och andra skadliga partiklar i luften.

Biogödsel används som växtnäring till åker- och skogsmark. Genom att gödsla med biogödsel återförs näring och humus till kretsloppet. När man byter ut konstgödsel till biogödsel minskar behovet att till exempel bryta fram fosfor som är en ändlig resurs. Kväven som också finns naturligt i biogödslet är mycket energikrävande att framställa.

Läs mer :  svoa.se/matavfall 


Några räkneexempel:


* På fem kilo matavfall kan en personbil köra nästan en mil.

* Matavfallet från 3 000 personer räcker för att köra en stadsbuss i ett år. 

* Om alla 2,3 miljoner som bor i Stockholms län sorterade ut sina 

   bananskal under ett års tid skulle det resultera i tillräckligt med 

   biobränsle för en buss att åka fyra varv runt jorden.

 

I genomsnitt består det som hamnar i hushållssoporna av 30-40% matavfall


Stockholm Vatten och Avfall som hanterar våra hushållssopor och matavfall står för kostnaden att arrangera för hämtning av matavfallet och hämtningen är dessutom kostnadsfri. Vi betalar inte heller för de påsar som behövs för att samla matavfallet.


För oss i föreningen innebär detta, förutom den miljömässiga fördelen  att vi kan spara in på kostnaden för hämtning av våra hushållssopor. Idag betalar föreningen 221.000:-/år för hämtning av våra osorterade hushållssopor. Vi räknar med att kunna minska mängden och därmed kostnaden för detta med ca 20-25%/år.  


För vår gemensamma miljö och för föreningens ekonomi hoppas vi att du som medlem i Brf Bävern kommer att ansluta dig till att källsortera och återvinna ditt matavfall.


Vi påbörjade återvinning av matavfall under december månad, 2019. Mer information finns i trapphusens anslagstavlor samt har mailats ut. 


Comments