Hushållssopor

Hushållssopor slängs i sopnedkastet i respektive entré.
Är det fullt eller stopp så släng dina sopor i sopnedkastet i grannuppgången.

Tänk på dina grannar och ställ aldrig soppåsar i trapphusen!