Grovsopor

Föreningen utreder frågan om grovsopor och har stängt grovsoprummet (kontakta styrelsen med frågor)! Nedanstående gäller alltså inte tills vidare (från sept 2019).
Föreningen hanterar grovsopor markerade med JA i  tabellen nedan:

 JA

 NEJ

 Ihopvikta/nedskurna kartonger  Byggavfall som t.ex gammalt golv eller skåp.
 Mindre möbler som får plats i  behållaren  Större möbler som ej får plats i behållaren
 Elektronik upp till en mikrovågsugns storlek

 Miljöfarligt avfall, som kylskåp och frysar

 Glödlampor och lysrör  Glas och stora speglar som kan skada andra
 Plast  Lösningsmedel
 Metall  Kemikalier och Frätande ämnen

 Färg

 Julgranar

Kontakta fastighetsskötaren eller någon i styrelsen.


Byggavfall och gamla vitvaror (NEJ enligt ovan) hanteras av den enskilde medlemmen. S
e till att leverantörer av vitvaror tar med sig de gamla varorna och embalage.
 
Medlemmar som vill slänga den typen av avfall måste själva sörja för bortforslandet. Det är dessutom gratis att slänga denna typ av avfall på Stockholms återvinningscentraler för privatpersoner.
De närmaste återvinningscentralerna finner du här: 

Vanadisberget    Östberga    Vantör
  
Lämna dina grovsopor på återvinningscentralen

 

 Glasåtervinning finns på Östermalmsgatan 88