Grovsopor

Föreningen utreder frågan om grovsopor och återkommer med information gällande detta under hösten 2019.

Byggavfall och gamla vitvaror hanteras av den enskilde medlemmen. 
Se till att leverantörer av vitvaror tar med sig de gamla varorna och emballaget.
För övriga byggavfall får medlemmar själva sörja för bortforslande till
återvinningscentraler. För hjälp med detta kan man ta kontakt med föreningens leverantör : Svensk Recycling och Fastighetsservice, 073-6927166
 
De närmaste återvinningscentralerna finns här :
Vanadisberget    Östberga   Roslagstulls återbruk  Vantör
Lämna dina grovsopor på återvinningscentralen