Säkerhetsdörrar

Föreningen har tidigare lämnat anvisningar om vilken säkerhetsdörr som är tillåten för medlemmar att installera. I dagsläget (augusti 2014) uppmanar dock styrelsen medlemmar med äldre dörrar att inte installera säkerhetsdörr då detta kommer att genomföras som en del av vindsprojektet. Nya säkerhetsdörrar är redan beställda och kommer att installeras i takt med att hisschakt tas upp i trapphusen. 


Comments