Pingisrum

Pingisbord finns i föreningslokalen på Nybrogatan 83-85.