Gårdar

Föreningen har fyra stycken gårdar: två på vardera sida om Nybrogatan. Gårdarna ligger mellan gat- och gårdshus samt på bortre sidan av respektive gårdshus.

De medlemmar som är intresserade av att bidra och arbeta med skötseln av gårdarna är mycket välkomna.

På respektive gård finns trädgårdsmöbler som ger möjlighet att umgås med grannar, vänner och bekanta.