Föreningslokal

I föreningslokalerna (Nybrogatan 85, 2 tr) finner du vår samlingslokal där de årliga föreningsstämmorna hålles. Medlem som så önskar kan låna denna lokal för arrangemang i egen regi. I föreningslokalen finns ett pingisbord. Bokningslista och ordningsföreskrifter finns i lokalen.