Låssystem

För att höja säkerheten och förenkla nyckelhantering, bytte HSB Brf Bävern i januari 2012 låssystem till ett elektroniskt låssystem/passersystem. Samtidigt installerades även porttelefoner i alla entréer som kan användas av besökare eller om man får bud. Alla gamla koder i entréerna togs bort som ett steg i att höja säkerheten. Inpassering sker nu med ”taggar” för de boende, posten, tidningsbud och reklamutdelare m.fl.

Taggar

Vad är en tagg?
En tagg är en elektronisk plastbricka som ersätter vanliga mekaniska nycklar.

Hur många taggar får varje lägenhet?
Varje lägenhet får tre taggar (blå, grön & gul) och behöver man fler taggar så kan man köpa detta hos Axlås för ca 238kr/st.

Varför har taggarna olika färger?
Om du tappar bort en tagg så är det lättare för dig att beskriva vilken tagg som har försvunnit för Axlås. Borttappade taggar spärras och kan då inte längre användas. Alla taggar som du får till din lägenhet fungerar likadant i alla dörrar.

Jag har tappat en tagg, vad gör jag då?
Kontakta Axlås så att de kan spärra din tagg. Kostnaden för en ny tagg är 238 kr. 
Hur kommer jag in i föreningslokalen om jag bor på andra sidan?
Alla boende kommer in i entrén på 85:an och i föreningslokalens dörr på 85:an.

Jag har hemtjänst, hur kommer de in i entrén?
Har du hemtjänst så bör du dela ut en extra tagg till hemtjänst så att de lättare kommer in och kan hjälpa dig, annars så kan du öppna via porttelefonen.

 

Porttelefon

Hur gör jag för att öppna entrédörren då jag får besök?
Tryck på 5:an på telefonen så öppnas dörren.

Hur länge kan jag prata i porttelefonen?
Du har ca en halv minut på dig innan samtalet avbryts och samtalet bryts direkt då du trycker på 5:an.

Jag har fått nytt telefonnummer hur ändrar jag?
Du kontaktar Axlås och ber dem ändra ditt telefonnummer.

Kan jag ha mer än ett telefonnummer i porttelefonen?
Ja, du kan ha två olika telefonnummer och namn upplagda.

Kan jag ha mobilnumret i porttelefonen?
Ja, du kan välja vilket nummer som porttelefonen skall ringa upp. Mobiltelefon eller fast abonnemang spelar ingen roll.

Syns mitt telefonnummer i porttelefonen?
Nej, endast ditt efternamn syns i porttelefonen och du bestämmer om du vill att ditt förnamn skall stå med.

Kan jag ha porttelefon utan att mitt namn syns i porttelefonen?
Ja, om man endast anger telefonnummer så syns ditt namn inte i porttelefonen.
Ditt besök kan då ringa upp dig genom att manuellt knappa in ditt telefonnummer så ringer porttelefonen upp dig och du kan öppna entrén.

Fungerar porttelefonen dygnet runt?
Nej, porttelefonen är avstängd 00:00-07:00 för att minska busringningar.
Under tiden 00:00-07:00 kan man manuellt slå de telefonnummer som är inprogrammerade i porttelefonen.


Viktigt att tänka på!

·         Ta alltid med dig din tagg då du går ut, annars blir det svårt att komma in igen

·         Se till att entrén går igen ordentligt efter dig

·         Släpp inte in obehöriga i våra fastigheter

·         Stäng och lås dörrar efter dig så vi slipper ovälkommet besök
·         Om någonting inte fungerar så kontaktar du antingen Axlås eller styrelsen

 

Kontaktinformation

Förändring av porttelefon, beställning av nya taggar, felanmälan, mm görs hos Axlås Solidlås.

 Telefon Axlås Solidlås: 08-673 33 33
 Besöksadress:    Rådmansgatan 54
 Hemsida:    www.axlas.com