Balkonger

Ordningsregler för balkonger HSB BRF Bävern 


Enligt föreningens stadgar gäller följande ansvarsfördelning mellan förening och medlem gällande skötsel och underhåll av balkong. 


Balkong hör till lägenheten som är upplåten med bostadsratt och bostadsrättshavaren svarar för renhållning och snöskottning. Skötsel och underhållsansvaret är detsamma som inne i lägenheten vilket innebär att skötsel ska ske på ett sådant sätt att fastigheten inte tar skada. Bostadsrättshavaren svarar för målning av insida av balkongfront/altanfront samt golv. Målning utförs enligt bostadsrättsföreningens instruktioner. 


Övriga regler gällande balkonger och franska fönster antagna av styrelsen 2011-01-15 samt presenterade för medlemmarna i samband med tecknade och köp av balkong. 


Balkongen skall nyttjas efter sunt förnuft och med hänsyn till grannarna. Följande gäller: 

Grillning: Grillning är inte tillåtet på balkongerna 

Markis: Markis monterad i fasaden är inte tillåtet  


Balkongskydd/Insynsskydd: Medlem som önskar sätta insynsskydd på balkongen skall använda en av styrelsen godkänd väv och kulör. Skyddet köps hos Ribascreen, tel. 32 87 77. Tillåten väv och färg har nummer S7020-B90G (enfärgad grön). 


Belysning: Belysning får inte monteras på fasaden  


Trall eller annan beläggning: Trätrall eller plasttrall är tillåten på balkongen. Brandluckan måste dock alltid med lätthet kunna öppnas. 


Inglasning: Inglasning eller att på annat sätt förändra fasadens utseende är inte tillåtet. 


Parabol: Det är inte tillåtet att montera parabol eller annan antenn på balkongen 


Blomlådor: Blomlådor skall hänga på insidan av räcket 


Mattor: Mattor får inte skakas eller piskas på balkongen 


Mata fåglar: Det är inte tillåtet att mata fåglarna från balkongen. Rester av fågelmat kan locka råttor till våra hus. 


Rökning: Undvik att röka på balkongen eftersom röken drar in i angränsande lägenhet. Visa hänsyn. Om du röker på din balkong så tar du själv hand om fimpar och aska.  


Fransk balkong: Den som har fransk balkong har inte rätt att ta ytan utanför sin balkong i anspråk för egen del och inte heller rätt att bygga trappa eller trall

Comments