Information till medlemmarna - Bäverbladet

Information till föreningens medlemmar sker främst via denna hemsida. 
För att få Bäverbladet skickat via mail, anmäl din mailadress till styrelsen@brfbavern.se. Viss information sätts även upp i entréerna.