Om föreningen‎ > ‎

Styrelse

Vill du kontakta styrelsen? Skicka ett mail till styrelsen@brfbavern.se. Styrelsen består sedan 18 juni 2019 av följande medlemmar:

Ordförande
Eva Lunderquist
Ekonomi
Eva Lunderquist
Karl Svenningsson
Sekreterare
Hanna Grevelius
Ledamöter
Clea Hovstadius
Karl Svenningsson
Mette Ross
Suppleant
Martin Lundquist
Martin Sjöman
HSB Ledamot
Bo FristedtStyrelsewebb
Styrelsens arbete kan skötas på HSB Styrelsewebb
Styrelsens arbete kan skötas på Brf Bäverns Docs
Klicka här för att använda styrelsens Mail
Admin av Google apps här.