Om föreningen‎ > ‎

Styrelse

Vill du kontakta styrelsen? Skicka ett mail till styrelsen@brfbavern.se. Styrelsen består sedan 18 juni 2019 av följande medlemmar:

Ordförande
Eva Lunderquist
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamöter
Clea Hovstadius
Ulla Kassman Rudberg
Ebba Holmström
Suppleant
Martin Lundquist
HSB Ledamot
Bo FristedtStyrelsewebb
Styrelsens arbete kan skötas på HSB Styrelsewebb
Styrelsens arbete kan skötas på Brf Bäverns Docs
Klicka här för att använda styrelsens Mail
Admin av Google apps här.