Om föreningen‎ > ‎

Styrelse

Vill du kontakta styrelsen? Skicka ett mail till styrelsen@brfbavern.se. Styrelsen består sedan 16 juni 2021 av följande medlemmar:

Ordförande
Martin Lundquist
Ekonomi
Philippa Key
Sekreterare
Maja Svensson
Ledamöter
Clea Hovstadius
Mette Ross
Suppleant
-
HSB Ledamot
Bo Fristedt
Styrelsewebb
Styrelsens arbete kan skötas på HSB Styrelsewebb
Styrelsens arbete kan skötas på Brf Bäverns Docs
Klicka här för att använda styrelsens Mail
Admin av Google apps här.