Om föreningen‎ > ‎

Styrelse

Vill du kontakta styrelsen? Skicka ett mail till styrelsen@brfbavern.se. Styrelsen består sedan 13 juni 2018 av följande medlemmar:

Ordförande
Oscar Östlin
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamöter
Johan Hansen
Clea Hovstadius
Maximilian Bonnier
Karin Asplund
Herbert Nilsson
HSB Ledamot
Bo Fristedt
Gun Larsson


Styrelsewebb
Styrelsens arbete kan skötas på HSB Styrelsewebb
Styrelsens arbete kan skötas på Brf Bäverns Docs
Klicka här för att använda styrelsens Mail
Admin av Google apps här.