Om föreningen‎ > ‎

Stadgar och regler

Allmänna ordningsregler

Det åligger lägenhetsinnehavaren att:

 • följa föreningens stadgar och ordningsregler (se även bilagor nedan)
 • vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom
 • ej använda lägenhet eller annan lokal inom föreningen för annat än avsett ändamål eller på annat sätt som kan vara störande för kringboende. Efter klockan 22.00 skall särskild hänsyn ska tagas till ljudnivå i lägenhet eller lokal.
 • ej lämna port, dörr till vind eller källare olåst eller lämna ut "tagg" till obehöriga.
 • vara sparsam med såväl värme som varmt och kallt vatten.
 • ej hänga tvätt synlig utanför fönster på gårdar eller balkong eller piska mattor eller sängkläder på annan än därför anvisad plats.
 • ej ställa cyklar i portar eller trappuppgångar. Cyklar kan förvaras inomhus i föreningens cykelstall, Nybrogatan 66 och 81.
 • lägga hushållssopor väl inslagna i sopnedkast och att placera returpapper och återvinning i rätt behållare. 
 • ej sätta upp blomlådor utanför fönstren.
 • ej belamra entréer eller andra gemensamma utrymmen med personliga tillhörigheter.
 • om egen namnskylt monteras på lägenhetens ytterdörr exakt anpassa dess storlek och skruvhål till den skylt föreningen tillhandahåller.
 • utan dröjsmål anmäla till fastighetsskötaren sådan skada om omedelbart måste avhjälpas liksom upptäckt av ohyra.
 • väl sköta sällskapsdjur som hyses i lägenheten och ej rasta dem på föreningens gårdar, ej heller mata fåglar inom föreningens område.
 • ej röka i gemensamma utrymmen
 • följa de föreskrifter som finns för tvättstugor, bastu, föreningslokal och övriga anläggningar som till de boendes förfogande.

  Stadgar

  Föreningens stadgar från 2019 finns att ladda hem här nedan.

  Ordningsregler balkonger

  För allas trevnad har styrelsen beslutat om ordningsregler för balkonger. Se bilaga nedan.

  Ċ
  Styrelsen i Bävern,
  3 feb. 2012 02:13
  Ċ
  Stadgar.pdf
  (1499k)
  Styrelsen i Bävern,
  8 sep. 2019 23:15