Om föreningen‎ > ‎

Årsredovisning

Anledningen till att årsredovisningen är viktig när du ska köpa din lägenhet är att du blir andelsinnehavare i en förening. Se det som att du köper aktier i ett företag och årsredovisningen berättar hur bra det går för föreningen/företaget.

Det krävs lite ekonomisk förståelse för att tyda en årsredovisning helt men man kan utan sådan kunskap få ut en hel del ändå.

Detta bör du titta på när du läser årsredovisningen:

  • Läs förvaltningsberättelsen – här skriver styrelsen om åtgärder som gjorts och vad som planeras att göras i framtiden. Om det är stora förändringar på gång så kan det komma att påverka månadsavgiften.
  • Jämför vad som står i årsredovisningen med dina egna intryck av fastigheten och lägenheten. Är fastigheten risig och ekonomin dålig är det en dålig kombination
  • Hyr föreningen ut lokaler? Hur länge löper dessa kontrakt? – Detta är oftast en viktig inkomstkälla för bostadsrättsföreningen och om dessa står outhyrda måste bortfallet i inkomster tas någon annanstans ifrån, dvs månadsavgifterna.
  • Vad har föreningen för skulder? Hur stora är skulderna jämfört med tillgångarna(dvs soliditeten)? – Detta kan vara mycket svårt att skapa sig en uppfattning kring. I princip alla föreningar har skulder.
  • Vad har föreningen för räntor på sina lån idag? Hur är den räntan jämfört med dagens ränta? Kommer de läggas om snart? – Har föreningen höga skulder med en för närvarande låg ränta kan kostnaden komma att skjuta i höjden om de läggs om till en hög ränta, och tvärtom.
  • Hur mycket kostar det att sköta fastigheten jämfört med vad man får in? – Det är förstås ohållbart om kostnaderna är större än inkomsterna. Då kommer månadsavgiften med största sannolikhet snart att höjas.


Ċ
Styrelsen i Bävern,
20 mars 2014 16:11
Ċ
Styrelsen i Bävern,
9 juli 2015 04:12
Ċ
Styrelsen i Bävern,
28 juni 2017 06:51
Ċ
Styrelsen i Bävern,
12 apr. 2021 10:24
Ċ
Styrelsen i Bävern,
3 juni 2020 08:21
Ċ
Styrelsen i Bävern,
30 maj 2021 11:30
Ċ
Styrelsen i Bävern,
19 aug. 2022 00:46
Ċ
Styrelsen i Bävern,
28 juli 2016 05:55
Ċ
Okänd användare,
8 aug. 2014 04:13
Ċ
Styrelsen i Bävern,
11 juli 2018 12:08
Ċ
Styrelsen i Bävern,
20 mars 2014 16:11
Ċ
Styrelsen i Bävern,
20 mars 2014 16:11
Ċ
Styrelsen i Bävern,
20 mars 2014 16:11
Ċ
Styrelsen i Bävern,
20 mars 2014 16:11
Ċ
Styrelsen i Bävern,
20 mars 2014 16:11
Ċ
Styrelsen i Bävern,
20 mars 2014 16:11
Ċ
Styrelsen i Bävern,
20 mars 2014 16:11