Meddelanden‎ > ‎

Nytt Jouravtal

Föreningen har från och med januari 2017 sagt upp det gamla jouravtalet med Rapid och istället ingått ett nytt jouravtal med HSB. HSB-Jouren hanterar akuta ärenden (ex elfel, vattenskador) som kräver omedelbar åtgärd och som inte kan vänta till nästkommande vardag.

Vänd er i första hand till fastighetsskötarna, de jobbar ibland även kvällstid och kan lösa många problem själva. Utanför kontorstid, när fastighetsskötarna inte svarar, vänd er då till HSB Jouren.

Telefon: 08-695 00 00

Comments