Meddelanden‎ > ‎

Klarläggande gällande priser på balkonger och franska balkonger

skickad 9 juni 2010 13:18 av Okänd användare   [ uppdaterad 9 juni 2010 13:19 av Okänd användare ]

Med anledning av anslag i portarna innehållande felaktig information om erhållna priser gällande balkonger redovisas nedan leverantörens offererade priser och de priser som presenterades på föreningsmötet. En trolig anledning till uppkommet missförstånd är att leverantören vid svar på telefon och eventuellt också någon gång på mötet angav priser exklusive moms.

Enligt den offert som presenterades på föreningsmötet ligger priset för brandbalkong (hål och stege) resp. fransk balkong enligt byggnadsnämndens krav på följande nivåer:
41-60 balkonger 99 375 SEK inkl moms (79 500 exkl moms) Fransk balkong 53 125 (42500 exkl moms)
61-80 balkonger 98 750 SEK inkl moms (79 000 exkl moms) Fransk balkong 52 500 (42000 exkl moms)

Ovanstående priser är förhandlade och de som framgår av det avtal som framlagts i samband med mätning och specificering hos respektive medlem. För att säkerställa alla medlemmars intressen måste medel finnas från beställande medlem innan föreningen kan teckna entreprenadavtal.

Om det vid projektets slut finns pengar kvar på balkongkontot beroende på erhållen ränta etc kommer dessa medel att fördelas och återbetalas till de medlemmarna som satt in medel på detta kontor.

Styrelsen hoppas att ovanstående besvarar eventuella frågetecken och att processen nu kan löpa vidare med inbetalning enligt angivet datum. Detta är en förutsättning för att föreningen ska kunna skriva ett entreprenadavtal och leverantören påbörja planeringen inför byggstart i augusti.

Vi vill slutligen påpeka att detta är ett erbjudande och att det är upp till respektive medlem att själv avgöra om den vill ha balkong eller inte.

Comments