Meddelanden‎ > ‎

INFORMATION FRÅN STYRELSEMÖTET 2010-08-16

skickad 24 aug. 2010 13:17 av Okänd användare

Upphandling av ny ekonomisk och administrativ förvaltning samt fastighetsskötsel pågår. Startdatum för de nya entreprenaderna är 2011-01-01.

Namnskyltarna på dörrarna skall rättas upp dvs tejpremsorna ska tas bort och en återgång till de vita bokstäverna ska ske. Vid användande av egen skylt skall denna sättas upp i de befintliga hålen på ytterdörren. Även namnförteckningen i portarna ska ses över.

Magnetuppställningen av dörrarna i trapphusen är till för att användas då det tillfälligtvis finns behov av att ha dörren uppställd t ex vid flyttning. Då dessa är branddörrar måste de övrig tid hållas stängda. Vänligen ställ därför inte upp dörrarna vid andra tider. Fungerar inte detta måste magnetuppställningen monteras bort.

Upphandling av ny entreprenör för hisskötsel är genomförd.  Startdatum för ny entreprenör meddelas efter nästa styrelsemöte.

Tidigare i somras blev det fel på strömmen till kodlåsen till portarna på Rävensidan (66-72). De fungerar inte heller vid strömavbrott. Tänk därför på att alltid ha med portnyckeln.

Målning av yttertak var tänkt att utföras under slutet av augusti men det visade sig att det är för fuktigt (morgon och kväll) så det kommer istället att utföras vid lämplig tidpunkt nästa år.

Resultat av fönsterbesiktningen. Våra fönster behöver en totalrenovering vilket innebär att de måste skrapas trärena, riktas och måla om från grunden.  Renoveringen måste startas inom 2 år. 

Fastighetsskötsel utförs av Pena städ och fastighetsservice. En felanmälan funktion finns på hemsidan, http://www.brfbavern.se/ , där kan man rapportera fel, se vad som är rapporterat och statusen på det.

Styrelsen har tagit fram en uppdaterad underhållsplan för fastigheterna.

De beställda balkongerna kommer att byggas under perioden vecka 34 – 52.  Etapp 1 Bävern gathus, etapp 2 Räven gårdshus, etapp 3, Bävern gårdshus, etapp 4 Räven gathus. Särskild information kommer att delges till berörda.

Övernattningsrummet ska ses över och ev flyttas. Tre dagar är gratis därefter 100,- per extra natt.

En barnvagnsparkering kommer att iordningställas i cykelstallet vid 66:an.

Tänk på att stänga hissdörrarna ordentligt efter dig!

Luckan till sopnedkastet skall också hållas stängd. Upp med handtaget stäng till luckan ner med handtaget!

 

STYRELSEN

Comments