Felanmälan

Om någonting är trasigt och behöver åtgärdas så finns olika alternativ för felanmälan:

För icke akuta ärenden:

För akuta ärenden: 

  • Ring i första hand fastighetsskötare Göran Jonsson 070-594 59 90 eller Jenny Fredriksson 070-594 59 44.
  • Om Göran eller Jenny inte har möjlighet att åtgärda felet omgående ring HSB jour 08-695 00 00. 

 


Fastighetsskötare Jenny och Göran