Förvaltning och fastighetsskötsel

  Nedan finner du information om Brf Bäverns förvaltning och fastighetsskötsel

  Ekonomisk förvaltning
  Föreningens ekonomiska förvaltning är utlagd på entreprenad och sköts av HSB. HSB:s förvaltare är Magnus Tidblad Johansson och nås på 

  magnus.tidblad.johansson@hsb.se. För övriga kontaktuppgifter till HSB,
  se längst ned.


  Fastighetsskötsel
  Fastighetsskötare är Göran Jonsson och Jenny Henriksson på Tived Fastighetsservice AB. För kontaktuppgifter till fastighetsskötarna, klicka här

  Fastighetskötarna ansvarar för det löpande arbetet med drift och underhåll av fastigheten. De går rond och kontrollerar dörrar, lampor och tvättstugor, kontrollerar brunnar samt avhjälper fel och hanterar felanmälningar. De ser till att förenings egendom är i gott skick. Prioriterat arbete är tillsyn och drift vilket innebär att de ska tillse att fastigheten fungerar på ett tillfredsställande sätt.

  Arbete i enskilda lägenheter där medlemmen har underhållsansvar enligt stadgarna kan utföras men faktureras medlemmen separat.


  HSB Stockholm
  Besöksadress: Fleminggatan 41 Stockholm
  Postadress: 112 84 STOCKHOLM
  Email: service.stockholm@hsb.se 
  Telefon: 010-442 10 00

  För mer information, se www.hsb.se.  


                  Fastighetsskötare Jenny och Göran